Verbinden met het veld

Het klinkt eigenlijk erg abstract ‘het veld’…

Toch is het de ‘substantie’ waar alles in en uit bestaat. De zuurstof, waterstof, alle deeltjes waar de lucht, de natuur, onze steden en dorpen en ook ons lichaam en bewustzijn bevinden zich in het kwantumveld.

Alles wat er is kan bewegen, functioneren, voelbaar en zichtbaar zijn en bestaan dankzij het veld. Het is als een soort bedding voor alles wat er is en zorgt voor de samenhang en verbinding, als onzichtbare ‘macht’, het grotere geheel. Het veld is de basis van de moderne wetenschap, de kwantumfysica. Waar in de klassieke natuurkunde uitgegaan werd van alles wat we konden zien, gaat de kwantumfysica verder van het allerkleinste wat je terugziet het allergrootste. De grondleggers van de kwantumfysica (Einstein, Bohr, Planck, Wheeler, etc.) begonnen met het waarnemen op kleinere schaal, waardoor ‘onzichtbare energieën’ gestalte kregen en er nieuwe verklaringen zichtbaar werden. Daaruit kwam herhaaldelijk naar voren dat er een universeel veld van energie is wat een bepaalde mate van intelligentie bezit, een natuurlijke perfectie. Een harmonieus geheel met een natuurlijke organisatie waarin resultaten zichtbaar worden van krachten die tot dan toe niet zichtbaar waren met de klassieke Newtoniaanse natuurkunde.

Het veld bestaat uit:

  • 4 % materie
  • 28% donkere materie (niet zichtbaar met het blote oog)
  • 68 % donkere energie (niet zichtbaar met het blote oog)

Wat maar wil aantonen dat wat we kunnen zien, maar een klein deel van alles wat er is bestrijkt. Het veld wat we niet kunnen zien, kunnen we wel voelen. We zijn ons er meestal niet bewust van toch is het een bron van energie waar we ons dag in dag uit in bevinden en waar ook onze gedachten en gevoelens in plaatsvinden.

De intelligentie, de natuurlijke orde van het veld is harmonieus. Harmonieus in hoe we het voelen, als liefde, lichtheid, vrede, plezier, saamhorigheid, eenheid, en ga zo maar door. Ons denken onderschrijft dat niet altijd. Daar zit ‘m ook de crux om het helemaal te begrijpen. Vanuit alleen het rationele denken (gebaseerd op de 4% van wat we zien) treedt er verdeling op, omdat het zich alleen beperkt op wat we zien en welk gevoel daarop als reactie optreedt. Het gaat voorbij aan het grotere geheel, het veld en dus de overige 96% wat van invloed is op de gevolgen en het uiteindelijke resultaat. Immers alles wat er is en gebeurt, vindt plaats in het veld. Daarom is het belangrijk dit te blijven voelen, in verbinding met de ratio in ons hoofd. Zo zal de abstractie van het veld verdwijnen en ontstaat er logica, wat verder gaat dan het rationele denken.

Ons zenuwstelsel is erop gebouwd informatie te ‘downloaden’ uit het veld, het staat er continu mee in verbinding. In het veld liggen alle mogelijkheden die er zijn opgeslagen. Wat je aandacht geeft dat groeit. 

Wil je meer rust ervaren, dan stem je af op het gevoel ervan en stel je je open (je zenuwen in je huid kunnen die signalen uit het veld opnemen) om meer rust-energie te downloaden. Je kunt dan bijvoorbeeld ineens de behoefte voelen om jezelf me-time te geven of de natuur in te gaan of te gaan slapen, omdat dat jou het meeste geeft van wat je nodig hebt om de natuurlijke harmonie in jezelf optimaal te laten zijn. Immers je bent een deel van het veld, dus in jou geldt dezelfde natuurlijke orde van harmonie.

Wil je meer wijsheid om een probleem op te lossen, dan kun je je ook met het veld verbinden. Niet alleen door de zenuwen in je huid ben je verbonden met het veld, ook in jouw hoofd bevindt zich een ontvanger voor de intelligentie van het veld.

In onze hersenen bevindt zich de pijnappelklier, de epifyse. Deze draagt kristallen in zich die werken als een ontvanger, zoals vroeger de kristalontvangers radiogolven konden opvangen en in de radio weer om werden gezet als geluid (https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Kristalontvanger). De prikkels die opgevangen worden door de epifyse, worden naar de thalamus, hypothalamus en de hypofyse geleid en omgezet in beelden, gedachten, gevoelens en gedrag. De intelligentie van het veld in samenwerking met jouw ziel en jouw verlangens, zorgt ervoor dat je de juiste situaties aantrekt om de richting te wijzen naar hoe jouw (ziels)verlangens tot realiteit kunnen komen. Synchroniciteit, daar waar toeval en intuïtie samenvallen als de nieuwe stenen voor jouw weg vol Fizzz. Een bruisend leven.

Doordat jij bent wie je bent, is jouw unieke samenstelling en wat jij nodig hebt en de harmonie in jou doet ervaren, misschien anders dan die van jouw partner, vrienden of collega’s en dat is helemaal oké.

Uiteindelijk functioneer jij het beste in al jouw rollen en relaties wanneer je in harmonie bent. Harmonie is de voelbare en verbindende factor in de basis en niet zozeer onze uiterlijke verschijning en de resultaten die we zien, want dit is slechts 4% van wie we in ons geheel zijn.

In harmonie met de natuurlijke orde van het veld, waar we onderdeel van zijn of we dat nu willen of niet 😉

Dat voelt als voldoening, passie, vuur, tevredenheid etc. Dat je precies op de juiste plek bent op de juiste tijd, dat het klopt en dat wat er in je zit, dat wie je echt bent, in jouw totaliteit er helemaal uit mag en kan komen.

Fizzz!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *